REFUNDACJA

nfz

Co to jest refundacja na wyroby medyczne?

 

Refundacja, o której mowa w kontekście zaopatrzenia w wyroby medyczne to zwrot poniesionych przez pacjenta części lub całości kosztów nabycia sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych. 

 

Refundacja NFZ – przysługuje każdemu pacjentowi w ramach aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, który otrzymał właściwe zlecenie od osoby uprawnionej do wystawiania takiego dokumentu.

 

O zwrot części poniesionych kosztów można również starać się składając wniosek do odpowiedniego urzędu PCPR lub MOPS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Ważne!

 

Zlecenie można otrzymać podczas wizyty w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jak i w prywatnym gabinecie.

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest dokumentem określającym zasady oraz listę przedmiotów refundowanych w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia. Dodatkowo podaje wykaz specjalistów, którzy są uprawnieni do wystawiania zleceń na dane wyroby oraz limit finansowania, udział własny pacjenta w zakupie produktu, okresy użytkowania wyrobów medycznych i ich napraw oraz kryteria medyczne przyznawania wyrobów.

 

Jak to działa?

Zaopatrzenie w wyrób medyczny w 2 krokach:

 1. Udaj się do specjalisty w danej dziedzinie w celu otrzymanie zlecenia na wyrób medyczny (wizyta na NFZ lub w prywatnym gabinecie)
 2. Udaj się do naszego sklepu medycznego w celu zrealizowania zlecenia

i na tym koniec Twojego zaangażowania. Resztą zajmiemy się my.

 

BARDZO WAŻNE!

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1096) oraz aktami wykonawczymi do niej

-----> weryfikacja zlecenia oraz potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta może odbywać się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ w gabinecie świadczeniodawcy (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty).

----> Powyższe obwieszczenie oznacza w praktyce, że nie trzeba już weryfikować zlecenia w oddziale  NFZ – od specjalisty wydającego zaświadczenie można od razu udać się do sklepu medycznego.

Na jakie wyroby medyczne może wydać zlecenie dany specjalista?

 

Stabilizator/ orteza:

Zlecenie na zaopatrzenie w stabilizator/ortezę może wydać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

 • ortopedii i traumatologii
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii onkologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • reumatologii
 • neurologii i neurologii dziecięcej
 • rehabilitacji medycznej

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:

 • fizjoterapeuta lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii (ortezy kończyn górnych)

 

Udział własny pacjenta w zakupie ortezy na zlecenie dla osób dorosłych wynosi 10%, co oznacza, że 90% kosztu zakupy stabilizatora jest refundowane przez NFZ.

W przypadku dzieci 100% kosztu zakupu ortezy refunduje NFZ.

 

Wózek inwalidzki:

Zlecenie na zaopatrzenie w wózek inwalidzki może wydać lekarz ze specjalizacją w dziedzinie:

 • ortopedii i traumatologii
 • medycyny rodzinnej (lekarz podstawowej podstawowej opieki zdrowotnej)
 • pediatrii
 • chorób wewnętrznych
 • neurochirurgii
 • geriatrii
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii dziecięcej
 • chirurgii onkologicznej
 • reumatologii
 • neurologii i neurologii dziecięcej
 • rehabilitacji medycznej
 • lekarz opieki paliatywnej i hospicyjnej (niektóre typy wózków)

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:

 • specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 

!!Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia na wózki inwalidzkie wynosi 100% co oznacza, że pacjent posiadający odpowiednie zlecenie wystawione przez uprawnioną osobę nie ponosi kosztów zakupy tego wyroby medycznego.

Produkty przeciwodleżynowe (materace, poduszki):

Zlecenie na zaopatrzenie w materiały przeciwodleżynowe może wydać lekarz ze specjalizacją w dziedzinie:

 • ortopedii i traumatologii
 • geriatrii
 • neurochirurgii
 • neurologii i neurologii dziecięcej
 • reumatologii
 • medycyny rodzinnej (podstawowej opieki zdrowotnej)
 • chorób wewnętrznych
 • chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej
 • chirurgii onkologicznej
 • rehabilitacji medycznej
 • lekarz medycyny paliatywnej i hospicyjnej
 • pielęgniarka i położna
 • fizjoterapeuta

 

Produkty usprawniające mobilność:

Zlecenie na zaopatrzenie w balkoniki, podpórki, kule mogą wydać specjaliści mający uprawnienia do wydawania zleceń an produkty przeciwodleżynowe.

 

Innymi produktami wydawanymi na zlecenie są:

 • pieluchomajtki i pozostałe produkty stosowne w inkontynencji (nietrzymaniu moczu) o różnej etiologii
 • protezy kończyn, piersi
 • cewniki
 • stomie i worki stomijne
 • produkty wspomagające oddychanie i terapię układu oddechowego
 • peruki
 • produkty wspomagające narząd wzroku i słuchu
 • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych

 

Czy wiesz że?

Należy pamiętać, że wysokość refundacji zależy od jednostki chorobowej, na którą cierpi Pacjent, a nie od specjalisty, który wystawił zlecenie. Na dany wyrób medyczny osoby z różnymi jednostkami chorobowymi mogą uzyskać inną wysokość refundacji.

 

Ustawodawca przewidział jednak odstępstwa od zasady wyznaczania udziału własnego pacjenta – tak więc:

- osoby represjonowane

- inwalidzi wojenni i wojskowi

- uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

- niewidome ofiary działań wojennych

mają prawo do nabycia bezpłatnie wyrobów medycznych do limitu finansowania, co oznacza, że nabywają produkt na zlecenie bez udziału własnego w zakupie, jeśli jego kwota nie przekracza limitu finansowania dla produktu z danej grupy określonego odpowiednim rozporządzeniu.

 

Warto pamiętać!

Produkty, na które zostało wydane zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne (maksymalny okres to trzymiesięczne zaopatrzenie), tj. pieluchomajtki, worki na mocz, zestawy stomijne, zestawy infuzyjne, cewniki, mogą zostać zakupione jedynie na miesiące, na które zostały wystawione, nie można zakupić wyrobów medycznych zleconych na miesiące, które już upłynęły.

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail